Dům Ing. Karla Dovalila od Pavla Janáka

ČÍSLO 36 – Dům Ing. Karla Dovalila od Pavla Janáka, Praha 6 – Dejvice, Na Ostrohu

Pavel Janák byl architekt, urbanista, návrhář nábytku a dekorativních předmětů, teoretik architektury. V letech 1899-1906 studoval na české a německé technice v Praze u profesora Josefa Zítka a Josefa Schulze, speciálku u profesora Otto Wagnera na Kunstakademie ve Vídni. Byl zaměstnán v ateliéru Jana Kotěry, byl profesorem Uměleckoprůmyslové školy. Jeho srdeční záležitostí byla Praha. Zpracoval studie a návrhy na zastavění Tróje, Podolí, Holešovic, Nuslí-Pankráce. Nejznámější urbanistickou studií se stala Osada Baba. Jednalo se o práci Českého svazu díla, kterému Janák předsedal. Baba byla navržena po vzoru světových výstav podle zásad zdravého bydlení.

Charakteristika domu: cihelný jednopatrový dům, tloušťka zdiva 30 centimetrů, s pěticentimetrovou heraklitovou izolační deskou. Hluboký jednotrakt s dvěma vnitřními železobetonovými sloupy, které zárověň vymezují hloubku střešního bytu.  V přízemí a suterénu, ale konstrukce dizpoziční traktování nevymezuje. Oddělená garáž byla přístupná ve spádu z ulice a zároveň svou střechou tvoří terasu, navazující na balkon pokoje. Zahradu architekt s touto terasou propojil ocelovým schodištěm, která je nedílnou součástí kompozice jižního průčelí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *