Rodinný dům od Ernsta Mühlsteina a Victora Fürtha

ČÍSLO 25 – Rodinný dům od Ernsta Mühlsteina a Victora Fürtha, Praha 8 – Libeň, V Holešovičkách

Ernst Mühlstein byl významný architekt židovského původu, který studoval též u J. Kotěry. Mühlstein, uváděný často jako Ernst, v meziválečném období spolupracoval s Viktorem Fürthem. Po 2. světové válce působil pod jménem Ernst Edward Milston v Austrálii.

Victor Fürth, absolvent pražské německé techniky, v meziválečném období spolupracoval s Arnoštem Mühlsteinem. Za 2. světové války působil ve Velké Británii a poté ve Spojených státech amerických na University of Miami v Oxfordu.

Charakteristika domu: robustní vila s vápennou omítkou patří k nejvýraznějším příkladům funkcionalistického stylu v zástavbě rodinných domů Na Rokosce. Plochá střecha byla využita pro sluneční terasu.

Vlastní vila Josefa Fuchse

ČÍSLO 24 – Vlastní vila Josefa Fuchse, Praha 8 – Libeň, Na Úbočí

Josef Fuchs byl žákem Josipa Plečnika na Uměleckoprůmyslové škole v Praze. Byl zprvu pod silným vlivem tradicionalismu svého učitele, ale nečekaně brzy ho zaujal nastupující moderní styl.

Charakteristika domu: ukázal zde vyspělost svého funkcionalistického myšlení, které v sobě vedle racionálnosti mělo také výtvarnou poetičnost.

Rodinný dům od Oldřicha Starého

ČÍSLO 23 – Rodinný dům od Oldřicha Starého, Praha 8 – Libeň, Valčíkova

Absolvent ČVUT Oldřich Starý studoval u architekta Kouly. Předseda Svazu československého díla. Navrhoval administrativní budovy, obytné, kancelářské i rodinné domy ve známe kolonii na Babě či na nedaleké Hanspaulce.

Charakteristika domu: pásová okna a předsazená terasa zdůrazňůjí horizontální linie domu.

Rodinný dům od Friedricha Lehmanna

ČÍSLO 22 – Rodinný dům od Friedricha Lehmanna, Praha 8 – Libeň, Gabčíkova

Friedrich Lehmann byl rakouský architekt, projektant a pedagog žijící v Praze. Lehmannovy práce byly ve znamení art deca, později ve stylu moderního severoitalského klasicismu. Charakteristika domu: otesané kamenné kvádry, valbová střecha, nárožní lodžie s dekorativním zábradlím.

Rodinný dům od Otakara Novotného

ČÍSLO 20 – Rodinný dům od Otakara Novotného, Praha 8 – Libeň, Nad Rokoskou

Architekt Otakar Novotný začínal jako asistent Jana Kotěry, navrhoval obchodní a obytné domy, rodinné domy a vily. 

Charakteristika domu: bílý kubus, okna zalomená přes nároží, dvě horizontální výšky, plochá střecha.

Rodinný dům od Josefa Fuchse

ČÍSLO 21 – Rodinný dům od Josefa Fuchse, Praha 8 – Libeň, Valčíkova

Plečnikův žák, spoluautor Veletržního paláce v Holešovicích-Bubnech. Navrhl také několik funkcionalistických vil.

Charakteristika domu: kubus s pásovými okny, střešní terasa s balkony a trubkovým zábradlím.