Dům Ludmily Herainové a Karla Heraina od Ladislava Žáka

ČÍSLO 49 – Dům Ludmily Herainové a Karla Heraina od Ladislava Žáka, Praha 6 – Dejvice, Na Babě

Ladislav Žák byl žák Josefa Gočára na AVU, později pedagog tamtéž. Architekt, designér a malíř. Proslavily ho zejména funkcionalistické vily pro Lídu Baarovou, Martina Friče a ing. Haina v Dejvicích, Hodkovičkách a Vysočanech a trojici vil v kolinii Baba. Po válce vyhrál soutěř na úpravu pietního místa v Ležákách a vydal knihu Obytná krajina, v níž o několik dekád předběhl environmentalistické vize. 

Charakteristika domu: první rodinný dům v osadě od Ladislava Žáka vycházel z prototypu malého domu, proklamovaného společně architektem Žákem a stavebníkem Dr. Karlem Herainem v knížce o bydlení. Konstrukčně jde o železobetonový skelet s výplní tvárnicemi Petráš a s izolací z korkových a heraklitových desek. Podlahy byly navrženy z xylolitu a teraca. Zdvojená dřevěná okna s vložkou měla ocelové zárubně.

Dům Marie Mojžíšové a Stanislava Mojžíše-Loma od Josefa Gočára

ČÍSLO 48 – Dům Marie Mojžíšové a Stanislava Mojžíše-Loma od Josefa Gočára, Praha 6 – Dejvice, Na Babě

Josef Gočár byl architekt, urbanista, návrhář nábytku. Žák Jana Kotěry na Uměleckoprůmyslové škole v Praze, v letech 1905-1908 působil v Kotěrově ateliéru. Jeho díla především z kubistického a funkcionalistického období patří k vrcholům české moderní architektury. Vysoce oceňován je také jeho podíl na urbanistických koncepcích některých měst, zejména Hradce Králové a Pardubic.

Charakteristika domu: umístění schodiště naznačuje trojtraktovou dispozici z hlediska konstrukce jde však o dvojtrakt. Hlavní prostora obývacího pokoje, označená v plánech pro stavební povolení jako pracovní ateliér, je podobná obytným halám amerických apartmentů s krbem a třemi velkými okny. Tím, že je zároveň v jiné úrovni než vstupní hala, lze hledat podobnost, stejně jako u Janákovy vlastní vily, s idejí Raumplánu, uplatněné Adolfem Loosem na slavné pražské Müllerově vile.

Dům Julia Glücklicha od Josefa Gočára

ČÍSLO 47 – Dům Julia Glücklicha od Josefa Gočára, Praha 6 – Dejvice, Na Babě

Josef Gočár byl architekt, urbanista, návrhář nábytku. Žák Jana Kotěry na Uměleckoprůmyslové škole v Praze, v letech 1905-1908 působil v Kotěrově ateliéru. Byl profesorem speciální školy architektury AVU v Praze, byl předsedou SČSD.

Charakteristika domu: rozlehlejší vila, kombinující železobetonovou konstrukci skeletu a podélné nosné zdivo. Jsou-li sloupy konstrukce viditelné pak mají kruhový profil. Podélná konstrukce zaujem. Dominuje ji střední obytná hala s trojramenným schodištěm do patra. Fasáda naopak zdůrazňuje kontinuální pásové okno spojující halu s ateliérem. Výrazným prvkem jsou železobetonové markýzy, podpírané opět Considerovými sloupy a venkovní samostatné jednoramenné schodiště s plným zábradlím.

Dům Ludvíka Bautze od Františka Kerharta

ČÍSLO 46 – Dům Ludvíka Bautze od Františka Kerharta, Praha 6 – Dejvice, Na Babě

František Kerhart byl architekt, absolvent ČVUT. Do roku 1927 byl asistentem profesora Antonína Ausobského, 1932 získal doktorát. Měl vlastní projekční kancelář. Autor funkcionalistických staveb: Peřinova vila, Košťálova vila v osadě Baba. Projektoval dále například městskou spořitelnu v Pardubicích či činžovní domy v Praze-Krči. Účastník řady architektonických soutěží. 

Charakteristika domu: jednoduchá, takřka hranolovitá hmota s obvyklou asymetrií pásových oken na jižní fasádě v obou patrech odráží úsporný obsah vnitřku. Cihelná nosná konstrukce  s vnitřním sloupem, na němž spočívají podélné trámy a železobetonové stropy. Na střeše domu je terasa přístupná po jednoramenném půlkruhovém schodišti procházejícím celým domem. 

Dům Václava Lindy a Pavly Lindové od Pavla Janáka

ČÍSLO 45 – Dům Václava Lindy a Pavly Lindové od Pavla Janáka, Praha 6 – Dejvice, Na Babě

Pavel Janák byl architekt, urbanista, návrhář nábytku a dekorativních předmětů, teoretik architektury. V letech 1899-1906 studoval na české a německé technice v Praze u profesora Josefa Zítka a Josefa Schulze, speciálku u profesora Otto Wagnera na Kunstakademie ve Vídni. Byl zaměstnán v ateliéru Jana Kotěry, byl profesorem Uměleckoprůmyslové školy. Jeho srdeční záležitostí byla Praha. Zpracoval studie a návrhy na zastavění Tróje, Podolí, Holešovic, Nuslí-Pankráce. Nejznámější urbanistickou studií se stala Osada Baba. Jednalo se o práci Českého svazu díla, kterému Janák předsedal. Baba byla navržena po vzoru světových výstav podle zásad zdravého bydlení. Realizece Hlavkova most je mezníkem v jeho tvorbě, protože není pouze funkčním dílem, ale dynamicky působící stavbou, která je doplněna sochami od Jana Štursy. Byl velmi činorodý člověk s velkým zájmem o historii. V roce 1907 spoluzakládal Artěl, sdružení umělců vytvářejících uměleckoprůmyslové předměty. U něj se jednalo především o lepší propracování detailu, např. vybavení bytu a nábytkové soupravy. Spolu s Josefem Gočárem založil v roce 1912 Pražské umělecké dílny, v nichž vznikaly také zmíněné bytové doplňky.

Charakteristika domu: dům zaujme stupňovitým uspořádáním vzdáleně připomínajícím Loosovy realizace ve Vídni (vila Scheu). Terasa zůstala v prvním plánu pouze nad garáží. Cihelné zdivo dvojtraktu železobetonovými průvlak v přízemí vymezuje celé obytné patro, včetně ložnic, které jsou přístupné přes obývací pokoj a lázeň. V patře Pavel Janák navrhl pracovnu s ložnicí. Vznikl tak jeden kontinuální prostor. Dům byl v šedesátých letech výrazně upravován.

Dům Karly Moravcové od Vojtěcha Kerharta

ČÍSLO 44 – Dům Karly Moravcové od Vojtěcha Kerharta, Praha 6 – Dejvice, Na Babě

Vojtěch Kerhart byl architekt a představitel meziválečného funkcionalismu, vystudoval ČVUT v Praze. Měl vlastní projekční kancelář. Často spolupracoval se sochaři na tvorbě památníků. Jeho památník bitvy u Slavkova na Žuráni a Libenská kolonáda v Poděbradech jsou chráněny jako kulturní památky.

Charakteristika domu: Jednoduchá dvojtraktová konstrukčně i dispozičně půdorysná forma s nosnými cihelnými obvodovými zdmi. Dispozice je opět soustředěna kolem středního pilíře s komínovým tělesem. Schodiště domu ústí na nezbytné střešní terase. V suterénu byl umístěn byt šoféra a garáž. Architekturu domu velmi poškodila nevhodná a předstupující přístavba další garáže.